Assertiviteit


  • Je sociale vaardigheden versterken.
  • Je mening durven geven.
  • Meer zelfvertrouwen.
  • Jezelf leren presenteren.
  • Voor een groep durven staan.