Logo


De kern van dit logo is de Noorse rune Mannaz. Deze rune betekent Mens en Mensheid en staat symbool voor zelfactualisatie, bewustwording van eigen rollen en patronen en het veroveren van een eigen plek in de wereld. De rune zegt dat ieder mens een spiegel kan zijn voor het zelf en laat de verbinding tussen alle mensen zien. Hiermee wordt er gerefereerd aan de archetypische menselijkheid die in ieder mens aanwezig en gelijkwaardig is. In mijn werk probeer ik altijd vanuit deze verbinding en gelijkwaardigheid te werken. Hierin fungeer ik als spiegel die ondersteunt en begeleid bij bewustwording en zelfactualisatie van anderen. Deze rune vertegenwoordigd dit kernaspect van mijn werk. 

De rune is omlijnt door een vierkant die voor de veilige plek, de spelruimte en vooral ook de sacred space staat. In zijn geheel symboliseert dit logo mijn werkzaamheden.